Årets Nyföretagare

Sverige 2020

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Bakgrund 

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga när du som kund (”du” eller ”Kunden”) gör en beställning via pixid.se och tillhörande sidor (”Hemsidan”). Genom att göra en sådan beställning, ingås ett avtal mellan dig och PIXID AB, org nr. 559221-8670, (“vi”, “vår” eller “PIXID”). Detaljerade kontaktuppgifter och övrig information om PIXID finns på hemsidan. 

1.2 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla kunder, både konsumenter och juridiska personer, om inte annars särskilt specificerat i någon bestämmelse. 

1.3. PIXID accepterar inte, i enlighet med svensk lag, kreditköp av personer under 18 år. PIXID  förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

1.4. PIXID reserverar sig för slutsålda produkter, samt eventuella bild- eller tryckfel på hemsidan, till exempel fel i produktbeskrivningen eller den tekniska specifikationen, felaktiga priser och prisjusteringar (så som ändrade priser hos leverantörer eller valutaväxlingar) eller annan felaktig information avseende produkters lagersaldo. PIXID är berättigad att korrigera sådana felaktigheter och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som beställts av Kunden meddelar PIXID naturligtvis Kunden därefter och avvakta kundens godkännande av det ändrade priset innan PIXID fortlöper med beställningen. Alla bilder på hemsidan ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter som Kunden erhåller eller produktens exakta utseende, funktion eller ursprung. PIXID ansvarar inte för information från tredje part som tillhandahålls på hemsidan.   

1.5. Hemsidan samt allt dess innehålls ägs av PIXID eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout, samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från PIXID. 

2. Kontrakt och beställningar  

2.1 För att göra en beställning genom hemsidan måste du acceptera dessa allmänna villkor. Genom att acceptera dessa allmänna villkor förbinder du dig att följa de allmänna villkoren i sin helhet och bekräftar att du har läst den tillgänglig information om behandling av personuppgifter, cookies och samtycker till användandet i enlighet med PIXIDs integritetspolicy som hittas här pixid.se/integritetspolicy.

2.2 Vänligen notera att ingenting i dessa allmänna villkor påverkar en kunds lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lokal lagstiftning, i den omfattning sådana rättigheter är tillämpliga för Kunden och inte kan begränsas eller annars undantas. 

2.3. Ett köpeavtal ingås när PIXID har bekräftat Kundens beställning och Kunden har mottagit en orderbekräftelse från PIXID via e-post. PIXID uppmuntrar Kunden att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med PIXIDs kundservice avseende ordern. Kunden har rätt att avbryta sin beställning till dess att den har bekräftats av PIXID. Om beställningen avbryts kommer PIXID att återbetala eventuella betalningar som Kunden, eller kundens betalkorts- eller kreditföretag, har genomfört till PIXID avseende ordern. 

3. Persondata etc. 

3.1. När du besöker pixid.se och genomför ett köp, behandlar PIXID dina personuppgifter med syftet att förse dig med den bästa möjliga hemsidan och för att genomföra köpeavtalet. Du godkänner att informationen du har gett är korrekt och tillräcklig och att felaktig eller ofullständig information är ditt ansvar. Information avseende PIXIDS behandling av personuppgifter kan hittas i PIXIDs integritetspolicy här pixid.se/integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1. Priserna som anges på hemsidan gäller för beställningar som genomförts på hemsidan. Alla priser anges i SEK och inkluderar svensk moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

4.2 Kunden kan betala för sitt köp på de sätt som anges på hemsidan. Läs mer om våra olika betalningsalternativ och rabatter här. PIXID har rätt att debitera kunden i direkt anslutning till att kunden har lagt sin beställning, om inte fakturering eller annan liknande betalningsmetod har valts av kunden och godkänts av PIXID. Vid fakturering eller delbetalning kan PIXID eller dess partners komma att göra en kreditupplysning. I sådant fall kommer du att upplysas om detta. PIXID förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det sätt som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.  

5. Specialerbjudanden

PIXID kan emellanåt erbjuda specialerbjudanden på hemsidan vilka kan ha mer gynnsamma villkor än de angivna i dessa allmänna villkor, till exempel angående betalningen eller utökad ångerrätt. Sådana villkor gäller så länge erbjudandet är aktivt, och för de särskilt angivna produkterna som PIXID angivit i samband med erbjudandet. PIXID förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana specialerbjudanden. Vid återkallande eller avslutande av specialerbjudandet ska dessa allmänna villkor gälla utan eventuella ändringar. Erbjudanden rörande specifika produkter på hemsidan är endast giltiga för en begränsad tidsperiod eller så länge lagret räcker.

6. Leverans och frakt 

6.1. Produkter som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar angivna på hemsidan. Om inte annat är överenskommet (till exempel i samband med reservation av produkter som inte finns i lager) ska leverans genomföras senast 30 dagar efter att PIXID skriftligen har godkänt beställningen genom orderbekräftelsen. Vidare information om PIXIDs leverans av produkter och villkor för leverans finns angivna här.

6.2. Förväntad leveranstid specificeras i orderbekräftelsen, vid kassan och/eller på produktsidan på hemsidan. Om inte annat uttryckligen överenskommits och om en leverans är försenad i mer än 30 arbetsdagar och förseningen inte beror på dig som kund har du rätt att avbryta köpet.

6.3. Om något paket ska hämtas upp vid särskild leveranspunkt, ska kunden göra det inom den av kuriren specificerade tiden. Paket ska normalt hämtas personligen med giltig identifiering och ordernummer. Kunden kommer att underrättas om leverans samt när och var paketet ska hämtas ut eller annars tas emot. Underrättelsen kan ske via e-post, vanlig post och om kunden har försett PIXID med ett mobilnummer, via telefon eller SMS. PIXID har rätt att debitera kunden [enligt leverantören] om paketet inte hämtas ut.

7. Ångerrätt

7.1. Vid köp av produkter på hemsidan har kunden en 14 dagar lång ångerrätt i enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning, dvs. kunden har rätt att avbryta ett köp genom att följaktligen informera PIXID inom 14 dagar från det att kunden eller dennes representant mottog den beställda produkten (ångerfrist).

7.2. Ångerrätten är inte tillämplig på följande typer av produkter:

(a) Produkter som är tillverkade enligt kundens specifikation eller annars har getts en tydlig personlig karaktär, eller

(b) Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten (till exempel skyddsvisir och ansiktsmasker).

7.3. Genom att godkänna dessa allmänna villkor bekräftar och godkänner kunden att ångerrätt inte är tillämplig digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4. I samband med beställning av en produkt där ångerrätt inte är tillämplig ska kunden erhålla tydlig information. Om en produkt har förslutits ska kunden inte bryta förslutningen om kunden önskar utnyttja sin ångerrätt. Ångerrätten upphör i och med att kunden bryter förslutningen. En förslutning inkluderar också alla tekniska förslutningar (till exempel serienummer). 

7.5. Om kunden önskar ångra ett köp, ska kunden, inom ångerfristen, skicka ett tydligt meddelande till PIXID via e-post till store@pixid.se. Kunden ska förse PIXID med namn, address och annan relevant information, exempelvis ordernummer, fakturanummer och namn på produkten i meddelandet.

7.6. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska kunden betala returfraktkostnader och är ansvarig för produktens skick efter att kunden har mottagit produkten och under returfrakten. Produkten ska vara returnerad inom 14 dagar från datumet då PIXID meddelades om upphävningen. Produkten ska skickas väl paketerad, i fint skick och i sin originalförpackning. Returer ska skickas till PIXID i enlighet med metoderna och anvisningarna angivna på hemsidan vilka du kan hitta här. Beroende på destination, kan Kunden åläggas extra avgifter för att få sitt paket. Sådana avgifter inkluderar tull och tullavgifter, moms/lokala skatter, etc. De ovan nämnda avgifterna är Kundens/köparens ansvar, även vid tvångsretur, dvs. innan paketet levererats till kunden. Om du önskar erhålla ytterligare information gällande detta, vänligen kontakta vår kundtjänst omgående.

7.7 PIXID kan vid tillfälle erbjuda gratis returer för vissa produkter. Om gratis retur är tillämplig anges detta på produktsidan på Hemsidan. 

7.8 När Kunden upphäver sitt köp, återbetalar PIXID det belopp som Kunden har betalat för produkten, inklusive fraktkostnader. Ytterligare kostnader som beror på att Kunden valt en annan leveransmetod än standardleverans som erbjuds av PIXID är undantagna från återbetalning. Vid retur av endast del av en beställning återbetalas inte fraktkostnaderna. PIXID har rätt att dra bort ett belopp från det belopp som ska återbetalas, vilket motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungsvärde, om och i sådan utsträckning sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper. 

7.9. PIXID kommer att återbetala beloppet utan otillbörlig försening, inte senare än 14 dagar från det datum då PIXID mottog kundens meddelande om upphävande av köp. PIXID har dock rätt att vänta med återbetalningen till dess att PIXID har mottagit produkten eller till dess att Kunden har försett PIXID med bevis om att produkten har returnerats, till exempel genom ett inlämningskvitto från kurir. Återbetalning sker med den betalningsmetod som Kunden valt, om inte annat överenskommits eller om det finns någon invändning mot sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1. Vissa av PIXIDs produkter kan vara föremål för garantier. Information om garantiperiod och särskilda villkor för garantier till respektive produkt anges på hemsidan eller i dessa allmänna villkor. Garanti för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och följaktligen inget fel som uppstår vid eller efter individuella förändringar av produktens funktion och utseende, exempelvis ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Kundens orderbekräftelse utgör garantiintyg. 

8.2. Rätten att reklamera en produkt är tillämplig när produkten är defekt enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. En Kund som önskar utöva sin rätt att lämna klagomål för en beställd produkt ska kontakta PIXID så snart som möjligt efter att defekten upptäckts, genom att använda kontaktuppgifterna angivna på hemsidan.

8.3 PIXID bär returkostnaden för eventuella godkända reklamationer.

8.4. När en produkt, som reklamerats, är returnerad och reklamationen är godkänd, kommer PIXID att återbetala kunden i enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning. PIXID reserverar sig rätten att vägra reklamationer, om produkten i enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning inte visar sig vara defekt. Vid klagomål utgår PIXID från allmänna reklamationsnämndens riktlinjer eller motsvarande myndigheter i andra europeiska länder. Du kan hitta mer information om Allmänna Reklamationsnämnden här. 

9. Länkar

PIXID kan på Hemsidan länka till andra hemsidor utanför PIXIDs kontroll och hemsidor utanför PIXIDs kontroll kan länka till Hemsidan. Även om PIXID försöker säkerställa att PIXID endast länkar till hemsidor som tillämpar liknande personuppgiftsskyddsbestämmelser som PIXID, ansvarar inte PIXID för skydd eller sekretess av information eller persondata som Kunden tillhandahåller på andra hemsidor. Kunden bör vara försiktig och läsa tillämpliga bestämmelser om personuppgifter till den aktuella hemsidan.

10. Force majeure

PIXID ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som PIXID inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar PIXID dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och PIXID rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar i allmänna villkoren

PIXID förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Ändringar i dessa allmänna villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringarna blir giltiga när kunden har accepterat de allmänna villkoren (i samband med ett nytt köp eller när Kunden surfar på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att PIXID har informerat Kunden om ändringarna. Emellertid rekommenderar PIXID att Kunden regelbundet håller sig uppdaterad på hemsidan för att bli medveten om eventuella ändringar i de allmänna villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvistlösning

13.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. 

13.2 Om en tvist inte kan lösas genom diskussion med PIXIDs kundservice, kan du som kund lämna in klagomål genom Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning som kan hittas här. Om du lämnar in ett klagomål via plattformen kommer ditt klagomål automatiskt att vidarebefordras till rätt nationellt organ som ansvarar för tvistlösning. Det organet kommer sedan att kontakta oss och försöka lösa tvisten utan inblandning av en domstol. I en tvist följer PIXID Allmänna Reklamationsnämndens eller annat tvistlösningsorgans beslut. Denna bestämmelse är endast tillämplig för konsumenter. 

13.3 Om en tvist mellan PIXID och en kund som inte är en fysisk person inte kan lösas genom diskussion med PIXIDs kundtjänst kommer tvisten slutligen att lösas av svensk domstol.

Dessa allmänna villkor fastställdes av PIXID AB 2021-01-01.