Årets Nyföretagare

Sverige 2020

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Att skydda dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss på PIXID. Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt gällande vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa och vem vi delar personuppgifterna med. Denna integritetspolicy är avsedd att förse dig med sådan information rörande dina personuppgifter. Utöver detta är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter. PIXID AB, (”PIXID”/”Vi”), 559221-8670, Norravägen 40, SE-856 50 Sundsvall är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

1. Kontaktuppgifter

Företag: Pixid AB
Organisationsnummer: 559221-8670
Adress: Norravägen 50, SE-856 50 Sundsvall
E-post: info@pixid.se

2. Vilka personuppgifter använder vi och hur samlar vi in den?

Vi behandlar de personuppgifter som du förser oss med.

För att hantera din order och ditt köp, behöver vi följande information från dig:

 • Namn;
 • Adress, telefonnummer och e-post;
 • Födelsedatum (för vissa betalalternativ);
 • Betalningsinformation och betalhistorik; samt
 • Information om din order, exempelvis ordernummer, produkt(er), leveransadress och faktura.

Vi samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet, inklusive att leverera dina produkter samt att kunna motta din betalning. Om du inte kan förse oss med den efterfrågade informationen kan det uppstå svårigheter i att leverera dina produkter.

Informationen lagras i 36 månader från det att leverans skett och köpet gått igenom, i syfte att underlätta för dig om eventuella klagomål eller returer uppstår. Om du använder dig av ”spara informationen för framtida köp”- funktionen kommer vi att spara dina kortuppgifter för framtida säkra betalningar med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För att vi ska följa tillämpliga lagar och regler behöver vi följande information från dig:

 • Namn;
 • Adress;
 • Betalningsinformation och betalhistorisk; samt
 • Information om din order, exempelvis ordernummer, produkt(er) och leveransadress.

Vi samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tvingande lag, tex bokföringslagen enligt vilken vi måste spara viss information i minst sju år.

För att vi ska kunna förse dig med service kräver vi följande information från dig:

 • Namn;
 • Telefonnummer och e-post;
 • Födelsedatum (för vissa betalalternativ);
 • Betalningsinformation och betalhistorisk;
 • Information om din order, exempelvis ordernummer, produkt(er), leveransadress och faktura; samt
 • Annan information som du förser oss med vid kommunikation.

Vi samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt intresse av att förse dig med bra och tillförlitlig kundservice, inkluderat att kunna svara på frågor som du har. Vi sparar informationen i 14 månader från tidpunkten då ditt ärende hos kundservice är avslutat.

För att kunna analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system kräver vi följande information från dig;

 • Köp och användargenererad data, så som klick- och sökhistorik;
 • Teknisk data rörande tillbehör och dess inställningar, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform; samt
 • Information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder hemsidan, när och hur länge du besöker vissa sidor, svarstider, felkoder och hur du anländer till och lämnar tjänsten, etc.

Vi samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra berättigade affärsintressen, inklusive vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla vår hemsida, produkter och erbjudanden. Vi gör detta genom analyser på en aggregerad nivå, d.v.s. är analysen generell och inte på individnivå. Vi sparar datan som en bas för enkel textanalys, upp till ett år efter din senaste aktivitet. 

Hur vi samlar in personuppgifter

Personuppgifterna samlas ofta in från personen vilka personuppgifterna rör. Dock kan vi också komma att samla in personuppgifter genom att hämta information från allmänna offentliga register, myndigheter, kreditvärderingsinstitut, banker eller andra informationsföretag.

3. Vem kan vi dela dina uppgifter med?

Det förekommer att vi delar med oss av data, så som personlig information, med olika mottagare för att kunna förse tjänsterna nämnda ovan. Vi säljer aldrig din information till någon utan ditt samtycke. Potentiella mottagare av dina personuppgifter är:

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel för att leverera dina produkter eller att tillhandahålla vissa system. Dessa företag kan bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och de kan inte använda din information för andra ändamål.

Betaltjänstleverantörer

För att hantera betalningar via hemsidan använder vi oss av olika betaltjänster. Betaltjänstsansvarig ansvarar för deras egen användning av dina personuppgifter och har egna villkor som gäller för dem. Information gällande deras villkor och hantering av dina personuppgifter görs tillgängliga för dig efter att du valt en betaltjänst på hemsidan. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn till det betaltjänstföretag du valt för att få information om deras användning av dina personuppgifter.

Webbplatsanalys

Vi kan också arbeta med utvalda tredjepartsleverantörer, så som Google Analytics och SEO, för att tillåta spårningsteknik och marknadsföring på vår hemsida genom användning av förstapartscookies och tredjepartscookies, för att, bland annat, analysera och spåra besökares användning av hemsidan, analysera populariteten av visst innehåll och att bättre förstå användaraktiviteten. När du besöker webbplatsen får du alternativet att samtycka till insamlingen och användningen av din information genom dessa tredjepartsleverantörer. Du uppmuntras att gå igenom deras integritetspolicy och kontakta dem direkt för att få svar på dina frågor. Vi överför inte personuppgifter till dessa tredjepartsleverantörer. Om du emellertid inte önskar att någon information samlas in och används genom spårningsteknik kan du besöka tredjepartsleverantören.

Andra mottagare

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår organisation blir köpt eller integrerad i en annan organisation kan dina personuppgifter tillhandahållas till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och kan tillhandahållas nya ägare av företaget.

Överföringar utanför EU

PIXID kan överföra dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES säkerställer vi att personuppgifterna bibehåller en nivå av skydd som uppnår samma skyddsnivå som garanteras inom EU, vilket inkluderar säkerställandet av att ett av följande villkor är uppfyllt:

 • EU kommissionen har beslutat om att en adekvat skyddsnivå kan säkerställas i landet i fråga
 • Andra lämpliga skyddsåtgärder har genomförts, t.ex. användningen av standardavtalsklausuler som tillåtits av EU kommissionen, eller
 • Att det föreligger ett undantag (i särskilda situationer)

Om du behöver mer information om vår överföring av personuppgifter, kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan.

4. Dina rättigheter

Nedan följer dina rättigheter. Vänligen notera att vissa av dessa rättigheter kan vara föremål för undantag eller begränsningar enligt lokala bestämmelser. 

 • Om du önskar få tillgång till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan.
 • Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller överföringen av dina personuppgifter. Om du önskar utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan. 
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för direkt marknadsföring när som helst. Om du önskar utöva denna rättighet kan du göra så genom att klicka på ”avprenumerera” i e-posten du mottagit från oss.
 • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter utifrån ditt samtycke kan du återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. 

Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om vår användning och behandling av dina personuppgifter. Självklart föredrar vi att du tar upp eventuella problem eller funderingar med oss först.